Eğitim Uygulaması

Pratik eğitim, eğitim sürecinin önemli bir bileşenidir. Uygulama sayesinde ekip çalışması becerileri, gelecekteki faaliyetlerin olanaklarını dikkate alarak problem oluşturma ve çözme yeteneği ve buna hazır olma oluşur.

3-5 derslik öğrenciler, şehir işletmelerinde, yürütme organlarında ve yerel yönetimlerde, kolluk kuvvetlerinde eğitim, endüstri ve lisans uygulamalarını geçer.

Translate »